За нас

Охранителна фирма "ИН-80" ЕООД е специализирана в областта на охранителната дейност.
Основана е през 1994 година от "СЪЮЗ НА БИВШИТЕ БАРЕТИ".
"ИН-80"ЕООД е част от структурата на "Лев Корпорация".
Дружеството е действащо в областта на фирмената сигурност, конфликтологията и е успешен медиатор в сферата на извънсъдебното разрешаване на корпоративни, търговски и междуличностни спорове.
"ИН-80"ЕООД има сключен меморандум за съвместно сътрудничество с една от водещите компании в сферата на сигурността и анализ на риска KROLL.
Дружеството притежава Лиценз №206 / 25.06.2004г., издаден от ДНС"Полиция" и осъществява частна охранителна дейност на територията на цялата страна, в пълно съответствие с нормативните документи, които я регламентират. В дейноста на фирмата са застъпени всички видове охранителни услуги:

  • лична охрана на физически лица;
  • охрана на имуществото на физически и юридически лица;
  • охрана на масови мероприятия и прояви;
  • охрана на ценни пратки и товари.

"ИН – 80 " ЕООД притежава сертификат за качество ISO 9001 : 2000.

Фирмата има Индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използуване обособени мобилни радиотелефонни мрежи/PMR/ - № 120-01693/04.10.2001г., издадена от Държавната комисия по далекосъобщенията.
Към фирмата има изградена дежурно-оперативна част, която поддържа денонощна връзка с охраняваните обекти и незабавно реагира и оказва помощ при извънредни ситуации.
“ИН – 80"ЕООД има добър мениджърски екип и разполага с комплексно подготвени кадри, притежаващи необходимия охранителен опит. Грижим се и полагаме непрестанни грижи за придобиване и повишаване на професионалните умения на личния състав на фирмата, като за целта разполагаме със зали за физическа и специална подготовка и високоподготвени специалисти. Към фирмата функционира и собствен "Стрелбищен комплекс", където охранителите от фирмата поддъжат и повишават стрелковите си умения, с помоща на отлично подготвени инструктори.
Притежаваме богат арсенал от "късоцевно" и "дългоцевно" огнестрелно оръжие, за целите на охранителната дейност.
Разполагаме с помощни и технически средства , дублирана връзка между охраняемите обекти от стационарни и мобилни средства за връзка, собствен оборудван с радиостанции автопарк, което ни позволява незабавно да реагираме при нужда.
Предлагаме и комплексна охранителна услуга, която включва и охрана с помоща на технически средства/СОТ/ и персонална охрана на служители на охраняваните фирми и граждани.

Накрая, но не на последно място, една от причините за отлично изпълнение на поставените задачи е мотивацията на охранителния състав и другите служители във фирмата. Трудовоправния им статут, режима на работа и почивка, осигуряването им – здравно и социално, както и заплащането на труда им са в пълно съответствие с действуващото законодателство и влияе положително върху изпълнението на професионалните им задължения.

ЗАЩО НИ ПРЕДПОЧИТАТ ?

  • Взамоотношенията с нашите клиенти са основани на взаимност, доверие, акуратност и коректност.
  • Предлаганите от нас решения спестяват на нашите клиенти време и пари.
  • Дискретноста и сигурноста са наш приоритет.
  • Бързина и гъвкавост са основни наши качества.
  • Работим денонощно за нашите клиенти.
  • Перфектност в работата е нашия девиз