Център за подготовка и обучение

  "ИН-80" ЕООД е от малкото дружества в страната, който разполагат със собствен стрелбищен комплекс за обучение на служителите си. В него се осъществяват първоначалните и поетапните курсове на обучение на оперативните работници, както и обученията по стрелкова подготовка за охранителите, лицензирани да носят оръжие. В центъра за обучение на дружеството се провеждат още обучения по пожаро-аварийна безопасност, първа помощ, лична охрана ,бойно-приложни техники,бокс,карате и др.