Консултации

В днешните несигурни времена, понятието "сигурност" обхваща все по-разширяващ се кръг от дейности. Всеки един от тези сценарии се нуждае от работа със специалист. Значителен брой потенциални цели не могат да разберат необходимостта и възможностите на напълно обучени специалисти за сигурност. Те често използват услугите на организации, създадени, за да се възползват от страховете на хората, които търсят защита , без предоставяне на опит и дискретни специалисти за тази работа.

Експертите в "ИН-80" ЕООД са на ваше разположение да ВИ консултират по наболелите проблеми на сигурността, а именно:

 • КАК ДА ИЗБЕРЕМ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА
 • КАК ДА СЕ ИЗБЕРЕ ПРАВИЛНО ТЕЛОХРАНИТЕЛ
 • КАК ДА СЕ ГРАДЯТ ОТНОШЕНИЯТА С ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ
 • КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ, АКО СТАНЕМ ЖЕРТВА НА ОТВЛИЧАНЕ
 • КАК ДА ОСИГУРИМ ОХРАНАТА НА КЪЩА
 • МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ САМОЛЕТНИ ПОЛЕТИ
 • КАК ДА ОТКРИЕМ ВЪЗМОЖНА ЗАПЛАХА
 • КАК ДА ЗАБЕЛЕЖИМ СЛЕДЕНЕТО
 • КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ СЛЕДЕНЕТО
 • КАК ПО ВЪНШНИ ПРИЗНАЦИ ДА УСТАНОВИМ ТЕРОРИСТА САМОУБИЕЦ
 • КАК ПО ВЪНШНИ ПРИЗНАЦИ ДА ОПРЕДЕЛИМ НАЛИЧИЕТО НА СКРИТО ОРЪЖИЕ
 • КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ: УЧАСТНИЦИ В КОНФЛИКТА
 • КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ: НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРА И СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕКА ПО ВЪНШНИ ПРИЗНАЦИ
 • ОЦЕНКА НА ПРОТИВНИКА ПО ВЪНШНИ ПРИЗНАЦИ
 • ПРИЗНАЦИ ЗА ПОДСЛУШВАНЕ НА РАЗГОВОРИ
 • ПОСЕЩАВАНЕ НА ФИРМАТА ОТ СЪТРУДНИЦИ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
 • КАК ДА ОТЛИЧИМ СЛУЖИТЕЛЯ НА КАТ ОТ ПРЕОБЛЕЧЕН БАНДИТ
 • НАПАДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ
 • МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРИ НАПАДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ
 • (ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕМАТА "НАПАДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ ")
 • КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В ТЪЛПАТА
 • КАК ДА ОТКРИЕМ ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В ПОЩЕНСКАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 • КАК ДА НЕ СТАНЕМ ЖЕРТВА НА ВЗРИВ НА БОМБА
 • МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МИНИРАНЕ НА ОФИСА (ПРЕДПРИЯТИЕ)
 • КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАХА ОТ ВЗРИВ
 • КАК ДА ОБЕЗОПАСИМ СЕБЕ СИ ОТ ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В АВТОМОБИЛА
 • КОГА Е НЕОБХОДИМА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
 • ОКАЗВАНЕ НА ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
 • КАК ДА НЕ ПОПАДНЕМ В ЗАСАДА
 • ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ
 • КАК ДА ОСИГУРИМ БЕЗОПАСНОСТТА НА ВИЛНОТО СЕЛИЩЕ
 • КАК ДА СИ ОСИГУРЯТ БЕЗОПАСНОСТТА ХОРАТА, ЖИВЕЕЩИ В ИЗВЪНГРАДСКИ КЪЩИ И ВИЛНИ СЕЛИЩА
 • КАК ДА ОСИГУРИМ СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЙ В ХОТЕЛ
 • КАК ПРАВИЛНО ДА СЪСТАВИМ СЛОВЕСЕН ПОРТРЕТ НА ЧОВЕКА
 • КАК ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ СОБСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ЖИВЕЕЩИТЕ В БЛОКОВЕ
 • КОГА ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
 • ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ СЧУПВАНИЯ
 • ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ
 • БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА
 • КОГА ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ОГНЕСТРЕЛНОТО ОРЪЖИЕ, КОЕТО ПРИТЕЖАВАТ ПО ЗАКОН