Охрана на ценни пратки и товари

Защита и сигурност на товари, ценни пратки, произведения на изкуството, съпровождане на касиери по време на транспортирането им.