Лична охрана

В съвременния свят все повече богати и известни хора - политици, бизнесмени, звезди от шоубизнеса и членове на семействата им, стават обекти на заплахи от страна на терористи, похитители, конкуренти, недоволни сътрудници, грабители или просто луди. В резултат на това както никога преди нараства търсенето на телохранители, които могат да обезпечат защита на лицата, имащи основание да се опасяват за живота си. Освен това за много хора телохранителят днес е и нещо модерно, част от имиджа.
Грамотният охранител е длъжен да предпази клиента от нанасянето на вреда, както умишлена (нападение, посегателство на живота), така и неумишлена (нещастен случай). Професионалният охранител ще предотврати и попадането на клиента в затруднено положение, което може да възникне като резултат от личния живот на клиента или от незаконните му постъпки. Тоест професията на личния охранител предполага постоянна готовност за най-целесъобразно разрешаване на многообразни конфликтни ситуации. При това охранителят не бива без повод да ограничава деловата и обществена активност на клиента, както следва да бъде комфортен и не обременителен в съпровождането. За телохранителя е много по-важна главата, отколкото широките плещи, тъй като главната му задача е предотвратяване на екстремални ситуации. Ценят се тези лични охранители, които могат да работят тихо и ефективно, без да създават излишно впечатление. Според спецификата на решаваните задачи, телохранителят трябва да има следните качества:

  • Да бъде професионално подготвен, да има съответния обем знания и високо професионално ниво.
  • Да има достатъчно ниво на интелект, зрялост в съжденията и добра памет, лесно да се обучава, да притежава творческо мислене, да умее да анализира ситуацията.
  • Да притежава добри организационни способности, да е тактичен и да умее да общува с хората.
  • Да бъде инициативен и уверен в себе си, да може премерено и самостоятелно да взима решения, оставайки при това предвидлив и благоразумен, без да изпитва чувство на враждебност.
  • Отговорно да се отнася към изпълнението на задълженията си, да бъде дисциплиниран, порядъчен и честен.
  • Да бъде хладнокръвен, търпелив и психологически устойчив, в стресови ситуации да умее да не се поддава на паника.
  • Да притежава добра физическа, бойна и стрелкова подготовка в рамките на изискванията на професията си.

Изхождайки от казаното дотук ние предлагаме високо професионални охранители за защита на клиентите и техните семейства на територията на страната, включително пътувания, екскурзии и съоръжения за отдих ,като ангажиментите може да бъдат за постоянно или временно.
За чуждестранните гости охранителна фирма ,,ИН-80’’ЕООД организира посрещането,транспортирането, престоя, защитата и подкрепата на делегации, групи, индивидуално с придружаващи устен и писмен превод на всеки език.