Курс за безопасно боравене с оръжие

Дружество за охрана и сигурност "ИН-80"ЕООД въз основа договор от 16.06.2009г.с ъс СДВР на основание чл.10 ал.7о от наредба номер I-199 от 2003г. Организира и провежда курсове за безопасно боравене с оръжие.